Μετατροπή ΕΓΣΑ σε wgs84:Οδηγίες


Συμπληρώνοντας τα X και Y και πατώντας υπολογισμός μπορείτε να μετατρέψετε τις συντεταγμένες από ΕΓΣΑ σε wgs84.