Που υποβάλλονται οι δηλώσεις;

Στα γραφεία ενημέρωσης και συλλογής δηλώσεων. Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση σας και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:www.ktimatologio.gr (e-κτηματολογιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες.

Πoιο ειναι το Ωράριο Λειτουργίας ;

Στο γραφείο κτηματογράφησης στην Καλαμάτα: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8,30πμ έως 4.30μμ. και έως τις 8.30μμ κάθε Τετάρτη. Στα υπόλοιπα γραφεία δείτε εδώ

Μπορώ να υποβάλλω δήλωση σε οποιοδήποτε γραφείο ανεξάρτητα από το που είναι το ακίνητο μου;

Ναι. Όμως κάθε γραφείο είναι οργανωμένο ώστε να εξυπηρετεί ταχύτερα τις περιοχές που καλύπτουν οι κοντινότεροι σε αυτό ΟΤΑ. Πείτε μας για ποιους ΟΤΑ ενδιαφέρεστε να σας υποδείξουμε το πλέον κατάλληλο γραφείο.

Έχω δικαιώματα σε περισσότερους από έναν ΟΤΑ. Πόσες δηλώσεις υποβάλλω;

Για κάθε προκαποδιστριακό ΟΤΑ ξεχωριστά υποβάλλεται μία δήλωση, ανεξάρτητα του πόσα δικαιώματα δηλώνονται σε αυτόν.

Έχω δικαιώματα σε περισσότερους από έναν ΟΤΑ. Που υποβάλλω τις δηλώσεις;

Είτε σε ένα γραφείο, είτε σε κάθε γραφείο που είναι το πλέον αρμόδιο για κάθε ΟΤΑ όπου έχετε δικαιώματα, είτε ηλεκτρονικά.

Μπορεί να καταθέσει την δήλωσή μου κάποιος άλλος, π.χ. συγγενής, τρίτος κλπ;

Βεβαίως. Η δήλωση κατ΄αρχή πρέπει να έχει την υπογραφή σας. Στην περίπτωση που έχετε απλώς αναθέσει σε άλλο πρόσωπο να καταθέσει για λογαριασµό σας την δήλωσή σας, δεν πρέπει να συµπληρώσετε τα στοιχεία του στο έντυπο της δήλωσης. Αρκεί κατά την υποβολή της δήλωσης το πρόσωπο αυτό να φέρει µαζί του απλή εξουσιοδότηση δική σας, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.

Πόσο διαρκεί η συλλογή δηλώσεων;

Ξεκινά στις 25/02/2019. Για τους κατοίκους εσωτερικού διαρκεί 3 μήνες, δηλαδή μέχρι της 27/05/2019 , για τους κατοίκους εξωτερικού 6 μήνες, δηλαδή μέχρι 26/08/2019.

Ποια θεωρείται ως καλύτερη περίοδος για την κατάθεση της δήλωσης;

Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερη και γρήγορη η εξυπηρέτηση σας. Έχει αποδειχθεί ότι στο τέλος των τριμήνων συλλογής δηλώσεων υπάρχει μια κορύφωση στην προσέλευση που δυσχεραίνει εξαιρετικά την υποβολή της δήλωσης.

Μπορείτε να μου ορίσετε ραντεβου;

Εάν έχετε έως πέντε δικαιώματα δεν χρειάζεται ραντεβού. Θα εξυπηρετηθείτε γρήγορα από τα γραφεία κτηματογράφησης. Από πέντε και πάνω θα πρέπει να επικοινωνείστε με το αρμόδιο γραφείο.

Θα επικοινωνεί το Γραφείο Κτηματογράφησης με εμένα;

Η επικοινωνία χρειάζεται για πιθανές διευκρινήσεις επί της δήλωσης αλλά θα είναι απαραίτητη στη συνέχεια στις φάσεις της προανάρτησης και της ανάρτησης, οπότε και θα μπορείτε να υποβάλλετε τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις σας για λάθη ή παραλείψεις επί των επιλογών που έχουν γίνει στη διάρκεια της επεξεργασίας των δηλώσεων.

Mε ποιόν τρόπο θα γίνεται η επικοινωνία;

Μέσω email. Είναι ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος. Μονο σε περίπτωση που δεν δηλώσετε κάποιο email η επικοινωνία θα αναζητηθεί με άλλη μέθοδο, κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο,μέσα από τα στοιχεία που έχετε υποβάλει στη δήλωση σας.

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε ακίνητο. Εάν δεν υποβάλει δήλωση ο κάτοχος του δικαιώματος, αυτό δεν θα εγγραφεί ποτέ οριστικά στο κτηματολόγιο.

Δηλώνουμε και τα αγροτεμάχια στο Κτηματολόγιο;

Προφανώς. Δηλώνουμε όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού είτε είναι οικοδομημένα είτε όχι, όλα τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού είτε είναι οικοδομημένα είτε όχι, οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, οροφοκτησίες), κάθετες ιδιοκτησίες, τις αγριάδες, τα βοσκοτόπια κλπ.

Έχω εξ ημισείας την επικαρπία με την γυναίκα μου και ο γιός μου την ψιλή κυριότητα. Πρέπει να κάνουμε δήλωση και οι τρεις;

Ναι. Ο καθένας που έχει δικαίωμα έχει την υποχρέωση να το δηλώσει για να το κατοχυρώσει. Η δήλωση γίνεται ανά δικαιούχο (πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε ακίνητο) και δηλώνει όλα τα δικαιώματα επί ακινήτων που έχει. Ο καθένας ξεχωριστά.

Έχω επί ακινήτου ποσοστό πλήρους κυριότητας και ποσοστό επικαρπίας. Τι δηλώνω;

Εφόσον αφορά δύο διαφορετικά δικαιώματα δηλώνετε και τα δύο δικαιώματα.

Προκύπτει από συμβόλαιο συγκύριου που έχει κατατεθεί με τη δήλωση του στο Κτηματολόγιο ότι έχω ποσοστό κυριότητας στο ακίνητο. Πρέπει να υποβάλω και εγώ δήλωση;

Οπωσδήποτε. Η δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους όσους έχουν εμπράγματο δικαίωμα. Ακόμη και αν καταχωριστεί το δικαίωμα σας, το οποίο θα γίνει μόνο εφόσον προκύψουν όλα τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας, δεν θα έχετε δικαίωμα έλεγχου της Ανάρτησης και υποβολής ένστασης. Ποτέ δεν θα οριστικοποιηθεί το δικαίωμα σας αν δεν εισπραχθεί το τέλος κτηματογράφησης. Δεν θα ληφθεί σε καμιά περίπτωση υπόψη η δήλωση του συγκύριου αν ο τίτλος αφορά χρησικτησία.

Θα πωλήσω ένα ακίνητο μου. Το δηλώνω ως πωλητής, το δηλώνει ο αγοραστής ή και οι δύο;

Εφόσον η αγοροπωλησία συντελεστεί στο διάστημα που διαρκεί η συλλογή δηλώσεων το ακίνητο θα το δηλώσει μόνο ο νέος ιδιοκτήτης. Αν όμως πρόκειται να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία μετά τη συλλογή τότε εντός της περιόδου συλλογής θα το δηλώσει ο πωλητής (ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου). Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και μέχρι την έναρξη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο.

Δηλώνω στο Ε9 ακίνητο που δια λόγου έχω πάρει από τον πατέρα μου, στον οποίο τυπικά ανήκει, δηλαδή το συμβόλαιο ή οποιοσδήποτε τίτλος κτήσης είναι στο όνομα του. Ποιος το δηλώνει;

Ο πραγματικός ιδιοκτήτης, στο παράδειγμα ο πατέρας. Εκτός αν έχουν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις χρησικτησίας στο πρόσωπο σας.

Δεν έχω ΑΦΜ στην Ελλάδα. Μπορώ να υποβάλλω δήλωση;

Ναι, ο µη κάτοχος Α.Φ.Μ. που υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας, υποβάλλει συνηµµένα υπεύθυνη δήλωση ότι, «δεν έχει εκδώσει λόγω ……………………., αριθµό Φορολογικού Μητρώου σε ελληνική ∆.Ο.Υ.»

Πρέπει να έχω εντοπίσει ή να γνωρίζω ακριβώς τα όρια του ακινήτου μου;

Υπάρχουν περιπτώσεις που αρκεί ο εντοπισμός του ακινήτου, πχ είναι σε οικισμό και τα όρια είναι σαφή, είναι εντός διανομής ή αναδασμού ή πράξης εφαρμογής ή κτηματογραφημένης περιοχής, είναι αγροτικό περιφραγμένο, συνοδεύεται από ένα πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα. Αρκεί τότε μόνο η υπόδειξη ενός σημείου εντός αυτού. Στις άλλες περιπτώσεις απαιτείται να υποδειχθούν όλα τα όρια του.

Με ποιους τρόπους μπορώ να δείξω τα όρια του ακινήτου μου, εάν αυτό είναι αναγκαίο;

1.Ο πιο αξιόπιστος είναι με την προσκόμιση στο Γραφείο Κτηματογράφησης ενός σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος.
2. Με την προσκόμιση, έστω, παλαιότερου τοπογραφικού.
3.Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» που παρέχει δωρεάν το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες.4. Με οποιαδήποτε μετρητική μέθοδο, ακόμα και μικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η μέτρηση ενός απλού GPS χειρός, που μπορείτε να κάνετε ακόμα και μόνοι σας για να προσδιορίσετε το ακίνητο.

Θα ήθελα πιο αναλυτικές - εξειδικευμένες πληροφορίες

Στα τηλέφωνα, ανάλογα με τον ΟΤΑ που σας ενδιαφέρει:

Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος;

Είναι υποχρεωτική η επισύναψη οποιουδήποτε τύπου τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλαιάς χρονολογίας), εφόσον το αναφέρει το συμβόλαιό σας. Είναι υποχρεωτική η υπόδειξη όλων των ορίων, με τοπογραφικό διάγραμμα ή άλλο τρόπο, εφόσον επικαλείστε χρησικτησία σε αγροτεμάχιο/ οικόπεδο (και στις περιπτώσεις που η χρησικτησία, σε περίπτωση κληρονομιάς, ανατρέχει στον κληρονομούμενο).

Στον τίτλο κυριότητας αναφέρεται εμβαδόν μικρότερο από το πραγματικό. Δηλώνω το πραγματικό ή αυτό του τίτλου και για την υπόλοιπη έκταση επικαλούμαι χρησικτησία;

Δηλώνεται την πραγματική έκταση με την προσκόμιση του τίτλου κυριότητας και κάποιου στοιχείου που προσδιορίζει την θέση και τα όρια του πραγματικού ακινήτου Σε κάθε περίπτωση η δηλούμενη έκταση θα συσχετισθεί με αυτές των ομόρων.

Έχω παλαιό τοπογραφικό διάγραμμα για το ακίνητο μου που σε σημεία διαφοροποιείται από την υφιστάμενη κατάσταση. Να το προσκομίσω;

Σε κάθε περίπτωση η υπόδειξη των ορίων στη σωστή τους θέση, εφόσον είναι γνωστά, είναι απαραίτητη. Από αυτήν την άποψη η προσκόμιση νέου τοπογραφικού είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Η κατάθεση παλαιού τοπογραφικού διαγράμματος, εφόσον σημειωθούν στη δήλωση οι αναγκαίες διευκρινήσεις, μπορεί να λειτουργήσει επιβοηθητικά.

Δεν ξέρω που βρίσκεται το ακίνητο μου αν και έχω συμβόλαιο(ή κληρονομιά). Να το δηλώσω;

Αρχικά εξαντλείστε τις δυνατότητες να το εντοπίσετε. Απευθυνθείτε σε όποιον θα μπορούσε να ξέρει τα όρια του. Σε κάθε περίπτωση δηλώστε το. Η σύνταξη του κτηματολογίου είναι και σαν ένα γιγαντιαίο παζλ. Μπορεί να προσδιορισθεί το ακίνητο σας εάν τα στοιχεία του δένουν με αυτά γειτονικών ιδιοκτησιών που έχουν προσδιορισθεί. Μπορεί βέβαια στην περίπτωση σας το παζλ να μην επιλυθεί.

Έχω ακίνητο που απέκτησα από δια λόγου, άτυπη διανομή κλπ αλλά δεν έχω συμβόλαιο . Πως το δηλώνω;

Σε αυτήν την περίπτωση το ισοδύναμο του συμβολαίου είναι τα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι κατέχετε το ακίνητο επί μια εικοσαετία τουλάχιστον. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο τέτοια έγγραφα, εκτός αν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Επειδή δεν νοείται χρησικτησία χωρίς γνώση των ορίων του, σε αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωτικός ο εντοπισμός – οριοθέτηση του ακινήτου από τον δηλούντα και, παράλληλα, καλό θα ήταν να αναφέρονται οι όμοροι.

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω;

Τα επι πλέον των συμβολαίων δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα «Δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης» συν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την χρησικτησία. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προσύμφωνο, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συμβόλαια γειτονικών ακινήτων που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο, Ε9 παλιό και πρόσφατο, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά, αναφορά των ιδιοκτητών ή προκατόχων σε παλαιότερες κτηματογραφήσεις, αποδείξεις καταβολής τελών, αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, εργασιών στο ακίνητο, οικοδομική άδεια, δημοσιευμένες αγγελίες, κλπ.

Έχω το ακίνητο 8 (ή όσα) χρόνια οπότε το κληρονόμησα από τον πατέρα μου και αυτός από τον δικό του χωρίς ποτέ να γίνει διαθήκη ή συμβόλαιο. Τεκμηριώνεται χρησικτησία σε αυτήν την περίπτωση;

Ναι, αν υπάρχουν δικαιολογητικά χρησικτησίας για 20 χρόνια, είτε αυτά αφορούν τον τωρινό κάτοχο είτε τους δικαιοπαρόχους του

Μπορεί να επικαλεσθεί κάποιος ότι έχει αποκτήσει με χρησικτησία ολόκληρο ένα ακίνητο στο οποίο προυπήρχε συγκυριότητα του με άλλους;

Όχι, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία κατά τις οποίες θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί ή και συμφωνήσει εκ των προτέρων οι συνιδιοκτήτες, ώστε να αποδεικνύεται η γνώση τους ότι το νέμεστε (ή το θεωρείτε ή το θέλετε) ολόκληρο το ακίνητο ως δικό σας και να συμπληρώνεται η 20ετία από το χρόνο γνώσης τους.

Τι γίνεται σε σχέση με την χρησικτησία μετά την ανάρτηση;

Μετά την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων υποβάλλεται δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης την χρησικτησία για ακίνητο, το οποίο έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αλλά κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μπορώ να δηλώσω ένα ακίνητο βάσει συμβολαίου ή επικαλούμενος ως τίτλο κτήσης τη χρησικτησία. Έχω την ίδια νομική κατοχύρωση;

Είναι σαφώς προτιμότερο να δηλώνεται το δικαίωμα βάσει μεταγεγραμμένου τίτλου εφόσον υφίσταται, για λόγους νομικής κατοχύρωσης. Ο νόμος θεωρεί ως ισοδύναμους τους δύο τρόπους κτήσης κυριότητας είτε από κύριο του ακινήτου με παράγωγο τρόπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του, είτε με πρωτότυπο όπως είναι η έκτακτη χρησικτησία. Οι διαφορές τους αναφέρονται κυρίως στους τρόπους απόδειξης των δικαιωμάτων. Η νομική βάση της κτήσης τού δικαιώματος διά χρησικτησίας, μπορεί εύκολα είτε να τεθεί υπό αμφισβήτηση είτε και να διαρραγεί, ακόμη και με επίκληση από τρίτον και πάλι κτήσης διά χρησικτησίας, αλλά πληρέστερα τεκμηριωμένης.

Μπορώ να δηλώσω ένα ακίνητο βάσει συμβολαίου ή επικαλούμενος ως τίτλο κτήσης τη χρησικτησία. Έχω την ίδια φορολογική επιβάρυνση;

Η φορολογική μεταχείριση διαφέρει κατά την μεταβίβαση ακινήτου που έχει κτηθεί με χρησικτησία καθώς οφείλεται φόρος χρησικτησίας που πληρώνεται από τον πωλητή και φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται από τον αγοραστή. Αντίστοιχα και στις περιπτώσεις γονικών παροχών, δωρεών κλπ.

Ποια είναι τα πλέον συνήθη δικαιώματα;

Πλήρης Κυριότητα, Επικαρπία, Ψιλή Κυριότητα, Δουλείες (οίκησης, διόδου,ύδρευσης), Υποθήκη, Αγωγές (διεκδικητική ή αναγνωριστική κυριότητας, οι μακροχρόνιες μισθώσεις, η μεταλλειοκτησία, η μεταφορά συντελεστή δόμησης).

Έχω δικαίωμα υψούν ("αέρας") σε ένα ακίνητο. Δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

Το δικαίωμα υψούν δηλώνεται στο κτηματολόγιο όταν στο συμβόλαιο της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας έχουν δοθεί ξεχωριστά χιλιοστά. Δεν αρκεί να υπάρχει μόνο υπόλοιπο δόμησης.

Έχω μόνο προσύμφωνο για ένα δικαίωμα. Δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

Κατάρχήν όχι. Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, δεν σας κατοχυρώνει ως προς το δικαίωμα και δεν δηλώνεται στο Κτηματολόγιο. Αν έχουν συμπληρωθεί είκοσι χρόνια που κατέχετε το ακίνητο, μπορείτε να το δηλώσετε με τίτλο δικαιώματος έκτακτη χρησικτησία, προσκομίζοντας το προσύμφωνο ως ένα εκ των αποδεικτικών της άσκησης χρησικτησίας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης;

Η συμπλήρωση της δήλωσης στο ειδικό έντυπο του Κτηματολογίου. Θα πρέπει να έχετε επιπλέον, σε απλά φωτοαντίγραφα:1.τα συμβόλαια [ή αποδοχή κληρονομιάς, ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση] των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων 2. την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας, 3. ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ (ΔΕΗ, Ε9, ΟΤΕ κ.λπ.), 4. τοπογραφικό διάγραμμα (οι περιπτώσεις που δεν χρειάζεται αναφέρονται παρακάτω). Να προσέξετε μαζί με το συμβόλαιο να έχετε και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο, συνήθως βρίσκεται μαζί με το συμβόλαιο.

Τι περιλαμβάνει η δήλωση;

Έχει τέσσερα βασικά τμήματα: τα στοιχεία του δικαιούχου, τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του δικαιώματος και τα στοιχεία εντοπισμού του ακινήτου.

Που θα βρω τα σχετικά έντυπα;

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στους ιστότοπους www.ktimatologio.gr και www.ktimamessinia.gr

Πως μπορώ να βοηθηθώ στη συμπλήρωση της;

Οδηγίες και υποδείγματα συμπληρωμένων δηλώσεων υπάρχουν www.ktimatologio.gr και στο www.ktimamessinia.gr . Στα Γραφεία Κτηματογράφησης, όπου εξειδικευμένο προσωπικό θα σας καθοδηγήσει στη συμπλήρωση της.

Θα ήθελα πιο αναλυτικές - εξειδικευμένες πληροφορίες

Στα τηλέφωνα, ανάλογα με τον ΟΤΑ που σας ενδιαφέρει: Πληροφορίες

Ποιο είναι το τέλος κτηματογράφησης στις αστικές περιοχές;

Τριάντα πέντε(35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριους χώρους (κατοικία, κατάστημα , οικόπεδο κλπ) *Είκοσι(20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ) πού έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

Βοηθητικοί χώροι που δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου βαρύνονται με τέλος ;

Όχι

Στις αγροτικές περιοχές ποιο είναι το τέλος κτηματογράφησης;

35 ευρώ ανά δικαίωμα και μέχρι τα δύο πρώτα δικαιώματα ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ. Για τα περισσότερα των δύο στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ και για τα φυσικά και μόνο πρόσωπα δεν καταβάλλεται τέλος.

Παραδείγματα υπολογισμού τέλους κτηματογράφησης που μπορώ να βρώ;

Δικαίωμα κυριότητας και σύσταση δουλείας:

Εάν δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε κατάστημα, ψιλή κυριότητα σε κατοικία και επικαρπία σε κατοικία, τότε καταβάλλονται τρία τέλη (35€Χ3=105€) για τα τρία δικαιώματα

Κυριότητα ή δουλεία με βοηθητικό χώρο, χωρίς χιλιοστά:

Εάν δηλώνεται ένα δικαίωμα κυριότητας (πλήρης, ψιλή) ή ένα δικαίωμα δουλείας (επικαρπία, οίκηση κλπ) σε κύριο χώρο (κατάστημα, κατοικία κλπ) και σε βοηθητικό χώρο (αποθήκη, θέση στάθμευσης κλπ) ο οποίος δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά) στο οικόπεδο, τότε καταβάλλεται μόνο ένα τέλος (35€Χ1+ 0=35€) για το δικαίωμα στον κύριο χώρο.

Κυριότητα ή δουλεία με βοηθητικό χώρο, με χιλιοστά:

Εάν δηλώνεται ένα δικαίωμα κυριότητας (πλήρης, ψιλή) ή ένα δικαίωμα δουλείας (επικαρπία, οίκηση κλπ) σε κύριο χώρο (κατάστημα, κατοικία κλπ) και σε βοηθητικό χώρο (αποθήκη, θέση στάθμευσης κλπ) ο οποίος έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά) στο οικόπεδο, τότε καταβάλλονται δύο τέλη (35€Χ1+20€Χ1=55€) για τα δικαιώματα στον κύριο και το βοηθητικό χώρο.

Δύο διαφορετικά δικαιώματα επί του ίδιου ακινήτου:

Εάν δηλώνεται πλήρης ή ψιλή κυριότητα σε τμήμα ακινήτου και επικαρπία σε άλλο τμήμα του ίδιου ακινήτου, τότε καταβάλλονται δύο τέλη (35€Χ2=70€) για τα δύο ξεχωριστά δικαιώματα

Κτίσματα για τα οποία δεν έχει συσταθεί διηρημένη ( οριζόντια ή κάθετη) ιδιοκτησία:

Εάν δηλώνεται γεωτεμάχιο με κτίσματα (κατοικία, κατάστημα, αποθήκη κλπ) χωρίς σύσταση, τότε καταβάλλεται ένα και μόνον τέλος (35€Χ1=35€) ανεξάρτητα από τον αριθμό των κτισμάτων.

Κυριότητα και δουλεία σε αγροτικές περιοχές:

Εάν δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε τρία αγροτεμάχια, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και επικαρπία σε άλλα δύο αγροτεμάχια υπαγόμενα στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, τότε καταβάλλονται δύο και μόνον τέλη (35€Χ2+0+0+0=70€)

Κυριότητα σε αστική και αγροτική περιοχή:

Εάν δηλώνεται ένα δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε κατοικία σε αστική περιοχή και τέσσερα δικαιώματα πλήρους κυριότητας σε αγροτεμάχια εντός του ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ, τότε καταβάλλονται τρία τέλη, ήτοι (35€Χ1+35€Χ2+0+0=105€).

Υποβάλλω δήλωση για ένα δικαίωμα η οποία δεν γίνεται δεκτή. Μου επιστρέφεται το τέλος;

Όχι. Το τέλος, που είναι υπερ του Δημοσίου,καταβάλλεται για τις δαπάνες επεξεργασίας της δήλωσης. Αυτές είναι υπαρκτές είτε γίνει αποδεκτή η δήλωση, είτε όχι.

Η αμοιβή του αναδόχου μελετητή που εκπονεί το κτηματολόγιο εξαρτάται από την είσπραξη των τελών;

Όχι. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται συμβατικά.

Έγινε λάθος υπολογισμός τελών για τα δικαιώματα που δήλωσα. Μου επιστρέφονται τα επιπλέον χρήματα που κατέβαλα;

Ναι

Όταν κάνω τη δήλωση θα πρέπει να έχω μαζί μου χρήματα; Που πληρώνεται το παράβολο;

Στο γραφείο κτηματογράφησης δεν υπάρχει ταμείο. Όταν υποβάλλετε τη δήλωσή σας, σας δίνεται ένα έντυπο με το οποίο πληρώνετε είτε πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε τράπεζα είτε μέσω e-banking. Φαίνονται αναλυτικά όλοι οι τρόποι πληρωμής πάνω στο έντυπο που θα σας δοθεί το οποίο αποτελεί και αποδεικτικό ότι υποβάλλατε τη δήλωσή σας.

Τι γίνεται στην περίπτωση που κάνω δήλωση αλλά δεν πληρώνω το τέλος;

Το δικαιώμα σας κατοχυρώνεται μόνο όταν εξοφληθεί το τέλος. Όσο δεν εισπράττεται το τέλος η δήλωση σας δεν γεννά έννομες συνέπειες.

Έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Τι δικαιολογητικά προσκομίζω;

Η αποδοχή κληρονομιάς είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο. Κατά συνέπεια προσκομίζονται όσα αναφέρονται στην ενότητα «Δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης».

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς και η διαθήκη έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ή στο Ειηνοδικείο;

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ),
-Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (το πρακτικό δημοσίευσης ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ),ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ),
-Πιστοποιητικό περι μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ),
-Πιστοποιητικό περι μη αποποίησης κληρονομιάς (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ,
-εφόσον υπάρχει το συμβόλαιο με το οποίο το απέκτησε ο κληρονομούμενος σε απλό αντίγραφο.
-Αποδεικτικό ΑΦΜ
-Φωτοτυπία Ταυτότητας
-Στοιχείο Εντοπισμού

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω όταν δεν εχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς και δεν υπάρχει διαθήκη ;

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ),
-πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ), -πιστοποιητικό περι μη δημοσίευσης διαθήκης (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ),
-πιστοποιητικό περι μη αποποίησης κληρονομιάς (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, *
-εφόσον υπάρχει το συμβόλαιο με το οποίο το απέκτησε ο κληρονομούμενος σε απλό αντίγραφο.
-Αποδεικτικό ΑΦΜ
-Φωτοτυπία Ταυτότητας
-Στοιχείο Εντοπισμού

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω όταν δεν εχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς και υπάρχει διαθήκη που ΔΕΝ έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ή στο Ειηνοδικείο;

Η μη δημοσιευμένη διαθήκη δεν αναγνωρίζεται συνεπώς ή πρέπει να δημοσιευτεί ή να δηλωθεί μόνο το εξ αδιαθέτου μερίδιο σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της προηγούμενης ερώτησης.

Σκοπεύω να κάνω αποδοχή κληρονομιάς αλλά όχι μέσα στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων. Να κάνω τώρα δήλωση;

Ναι, για να κατοχυρώσετε το δικαίωμα σας. Έτσι και αλλοιώς τα έγγραφα που θα προσκομίσετε στο Κτηματολόγιο θα σας τα ζητήσει και ο συμβολαιογράφος. ΄Οποτε ολοκληρωθεί το συμβόλαιο της αποδοχής κληρονομιάς θα το προσκομίσετε στο κτηματολογικό γραφείο

Είμαστε αδέλφια που κληρονομήσαμε χωρίς να κάνουμε αποδοχή κληρονομιάς. Μεταξύ μας, όμως, κάναμε άτυπη διανομή των ακινήτων και κάθε ένας πήρε από ένα. Τι θα δηλώσουμε;

Μέχρι να γίνει συμβόλαιο (νομιμοποιήσης) της διανομής που έχει γίνει, ο καθένας δηλώνει το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του επί του συνόλου των ακινήτων. Εναλλακτικά, και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της 20ετούς αδιάλειπτης νομής και κατοχής μπορεί να δηλώσει ο καθένας το ακίνητο που προκύπτει από την άτυπη διανομή επικαλούμενος χρησικτησία, υπό την προϋπόθεση ότι και οι 4 θα πράξουν το ίδιο.

Έχω την ψιλή κυριότητα με συμβόλαιο και ο πατέρας μου είχε την επικαρπία αλλά πέθανε. Τι δηλώνω;

Την πλήρη κυριότητα (εφόσον δεν υπάρχει και άλλος επικαρπωτής), προσκομίζοντας μαζί με τα άλλα έγγραφα της ενότητας «Δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης» και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα σας.

Έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς στην εφορία. Αυτό ισοδυναμεί με αποδοχή κληρονομιάς;

Όχι. Στην Εφορία έχετε δηλώσει την κληρονομιά για να επιβληθεί τυχόν φόρος. Δεν είναι το ίδιο με την αποδοχή. Εφόσον δεν έχετε πάει σε συμβολαιογράφο να κάνετε συμβόλαιο αποδοχής, θα πρέπει να προσκομίσετε τα αναφερόμενα στις παραπάνω σχετικές ερωτήσεις.

Σε τι φάση βρίσκεται η σύνταξη του δασικού χάρτη στην ΠΕ Μεσσηνίας;

Ο Δασικός χάρτης της περιοχής έχει κυρωθεί (ΦΕΚ31/Δ/8-2-2018).

Θα επηρεάσει η σύνταξη του δασικού χάρτη τις εγγραφές στο κτηματολόγιο;

Ναι. Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει χρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους, όταν κυρωθούν, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, σε μεγάλο τους τμήμα καθορίζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εάν δηλαδή συντίθεται από δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις. Από αυτήν την άποψη επηρεάζουν τιις εγγραφές του κτηματολογίου, το οποίο ως αντικείμενο έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Έχω συγκεκριμένη έκταση εξ αδιαιρέτου σε έναν αγρό. Θα δηλώσω την έκταση αυτή ή την συνολική επιφάνεια του αγρού;

Θα δηλώσετε το εξ αδιαιρέτου ποσοστό σας στο σύνολο της ιδιοκτησίας (ότι δηλαδή λέει ο τίτλος που έχετε). Δεν θα σας αποδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα της εκτός εάν έχει υπάρξει σχετική δικαστική απόφαση ή αναφορά σε νεότερο συμβόλαιο.

Ανταλλάξαμε ιδιοκτησίες με την αδελφή μου δια λόγου, χωρίς να κάνουμε συμβόλαιο. Τι θα δηλώσουμε;

Θα δηλώσετε τα ακίνητα που νέμεστε εάν εν τω μετσξύ κάνετε συμβόλαιο ανταλλαγής, με το συμβόλαιο. Εναλλακτικά σαν χρησικτησία εφόσον συμφωνείτε και οι δύο και μπορείτε να αποδείξετε την εικοσαετή αδιατάρακτη νομή.Αν δεν ισχύει ή δεν επιλέξετε τίποτα από τα δύο, τότε ο καθένας θα δηλώσει την ιδιοκτησία του βάσει τίτλου.

Χρειάζεται να έχουν αποτυπωθεί τα κτίσματα σε διάγραμμα που συνοδεύει τη δήλωση;

Όχι. Τα στοιχεία των κτισμάτων συμπληρώνονται στο έντυπο της δήλωσης.

Τα αυθαίρετα κτίσματα θα δηλωθούν;

Τα κτίσματα εφόσον δεν αναφέρονται σε σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας καταχωρούνται σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δηλώσει ο πολίτης. Δεν γίνεται πολεοδομικός έλεγχος . Εννοείτε ότι το ακίνητο επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το αυθαίρετο κτίσμα δηλώνεται

Στο συμβόλαιο μου (ή στη σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας) αναφέρεται διαφορετικό εμβαδόν κτισμάτων από το πραγματικό. Τι δηλώνω;

Εφόσον υπάρχει σύσταση διηρημένης δηλώνονται τα τετραγωνικά του τίτλου ακόμη και αν έχει γίνει τακτοποίηση. Εάν δεν υπάρχει σύσταση δηλώνονται τα πραγματικά αρκεί να μπορούν να αναφερθούν σε μελλοντικό τίτλο (πχ να έχουν τακτοποιηθεί).

Τι γίνεται αν δεν υποβάλλω δήλωση στο Κτηματολόγιο; Χάνω την ιδιοκτησία μου;

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες (Ν. 2308/1995, Ν. 2664/1998, Ν. 4164/2013):*Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (γονική παροχή, πώληση κ.λ.π.) επί του ακινήτου για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε.*Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.*Μετά την ανάρτηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων η διαδικασία της αναγνώρισης ενός υπαρκτού αλλά μη δηλωθέντος δικαιώματος γίνεται πολύπλοκη, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται δικαστική προσφυγή και σε ορισμένες δεν θα υπάρξει δικαίωση. Αυτό γιατί έχουν πλέον γνωστοποιηθεί τα ακίνητα που εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη και μπαίνουν δικλείδες διασφάλισης έναντι επίδοξων καταπατητών και αφετέρου θα πρέπει να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των ομόρων ιδιοκτητών.*Εφόσον, δεν έχει γίνει δήλωση για ακίνητο μετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή.

Τι γίνεται αν υποβάλλω τη δήλωση εκπρόθεσμα;

Πέραν των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση, η επιρροή των οποίων εξαρτάται από το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πως διασφαλίζεται η διαδικασία του Κτηματολογίου από ανακριβείς ή πλαστές δηλώσεις;

Η δήλωση στο Κτηματολόγιο νομικά θεωρείται ως υπεύθυνη δήλωση. Ψευδής δήλωση επιφέρει τις ίδιες έννομες συνέπειες που έχει μια ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Κάθε δήλωση μετά την υποβολή της ελέγχεται «εξονυχιστικά» τόσο ως προς την αυτοτελή νομικά και τεχνικά ορθότητα της με βάσει τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί, όσο και με την συνέπεια της σε σχέση με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από συγκύριους και όμορους. Εάν από τη δήλωση δεν τεκμηριώνεται το δικαίωμα, αυτό δεν θα καταγραφεί. Εάν υπάρχει επιφύλαξη μεταξύ «συγκρουομένων» δικαιωμάτων, το Γραφείο Κτηματογράφησης θα επιλέξει υποχρεωτικά ένα. Κάθε ένας που έχει υποβάλει δήλωση έχει το δικαίωμα της ένστασης για επιλογές του Γραφείου Κτηματογράφησης με τις οποίες δεν συμφωνεί. Για τους χρόνους και ειδικότερα θέματα που αφορούν τις ενστάσεις πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες www.ktimatologio.gr και www.ktimalasithi.gr. Σε κάθε περίπτωση η μεγαλύτερη διασφάλιση της ορθότητας του κτηματολογίου προκύπτει από την δημοσιότητα και τον έλεγχο των ιδιοκτητών την περίοδο της προανάρτησης και την περίοδο της ανάρτησης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλακείου;

Πρακτικά πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Με την καταγραφή στο κτηματολόγιο συνδυάζεται η χωρική και νομική πληροφορία. Η αναζήτηση της μπορεί να γίνει με βάση το πρόσωπο (όπως στο Υποθηκοφυλακείο) αλλά και με βάση το ακίνητο. Η κτηματολογική βάση διασφαλίζει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και την πρόσβαση του πολίτη σε αυτά, τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν καταγραμμένα σε καμία βάση. Έχει σαν βάση το γεωτεμάχιο και καταχωρεί ελέγχει και διασφαλίζει τα δικαιώματα επί αυτών. Επιπλέον στο κτηματολόγιο καταγράφονται δικαιώματα που σήμερα δεν είναι καταχωρισμένα σε καμία βάση δεδομένων, όπως είναι η χρησικτησία.

Από τη στιγμή που δηλώνουμε όλα τα ακίνητα στο Ε9 γιατί πρέπει να τα δηλώσουμε στο Κτηματολόγιο;

Είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία των δύο βάσεων, η οποία οδηγεί σε μεγάλες διαφορές, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι ότι στο Ε9 δεν υπάρχει δημοσιότητα, ασφάλεια δικαίου, έλεγχος των καταγραφών όχι μόνο ως προς την αυτοτελή πληρότητα και ορθότητα της δήλωσης αλλά και σε συσχετισμό με τους ομόρους, ακριβής γεωμετρική απεικόνιση. Το Ε9 στοχεύει στη φορολόγηση ενώ το κτηματολόγιο στην πλήρη και ορθή αποτύπωση της ιδιοκτησιακής πραγματικότητας.

Θα ωφελήσει εάν προσκομίσω το Ε9 μαζί με τη δήλωση μου, πέραν από τις περιπτώσεις της χρησικτησίας που είναι υποχρεωτικό;

Θα βοηθήσει πάρα πολύ, ιδίως στον έλεγχο πληρότητας της δήλωσης σας.

Χρειάζεται να πάω σε εξωτερικό επαγγελματία για να με βοηθήσει στη συμπλήρωση της δήλωσης;

Όχι, εάν έχετε συλλέξει και ταξινομήσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και το Γραφείο Κτηματογράφησης με τα στοιχεία που του προσκομίζετε ή τις υποδείξεις σας μπορεί να οριοθετήσει το ακίνητο. Σε κάθε περίπτωση θα έχετε από το Γραφείο Κτηματογράφησης τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη για να συμπληρώσετε και να ολοκληρώσετε την υποβολή της δήλωσης σας. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που αφορούν το ξεκαθάρισμα -νομικά ή τεχνικά - του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός ακινήτου σας προκειμένου αυτό να μπορεί να υποβληθεί ως δικαίωμα στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων απαιτείται, ούτως ή άλλως, η συνδρομή του εξειδικευμένου επιστήμονα.

Έχω ακίνητο σε περιοχή με πράξη εφαρμογής. Δηλώνω το αρχικό ή τελικό εμβαδόν;

Για τις περιοχές όπου έχει εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη με βάση τον νόμο 1337/83 ή μεταγενέστερο και έχει εγκριθεί, εάν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής το τελικό εμβαδόν. Στις άλλες περιπτώσεις το αρχικό.