ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ

Στην εφαρμογή εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα πιθανολογούμενα όρια γεωτεμαχίων.
Πατώντας εντός του περιγράμματος κάθε ενδεικτικού γεωτεμαχίου εμφανίζεται ο προσωρινός ΚΑΕΚ, το εμβαδόν και η περίμετρος του. Εάν το δικαίωμα, που θέλετε να δηλώσετε, προσδιορίζεται σε σχέση με το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο, τότε αρκεί η δήλωση του προσωρινού ΚΑΕΚ για τον εντοπισμό στο γραφείο κτηματογράφησης. Η ακριβής θέση, όρια και εμβαδόν θα προσδιορισθούν σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης.
Για τον καθορισμό των ενδεικτικών ορίων των γεωτεμαχίων λήφθηκαν υπόψη, κατά σειρά αξιοπιστίας:
  • Οι πράξεις εφαρμογής
  • Τα διαγράμματα αναθεώρησης σχεδίων πόλεων
  • Οι κτηματογραφήσεις
  • Οι απαλλοτριώσεις
  • Οι αυτοψίες
  • Λοιπές Διοικητικές πράξεις
  • Τα διαγράμματα προσωρινού κτηματικού χάρτη (1973)
  • Τα θεματικά μητρώα αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  • Χάρτες και διαγράμματα ΓΥΣ
  • Τα διαγράμματα των αιγιαλών